สมาชิกหมายเลข 3024228 https://judeyswift.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=31-03-2016&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=31-03-2016&group=1&gblog=40 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Be My Best]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=31-03-2016&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=31-03-2016&group=1&gblog=40 Thu, 31 Mar 2016 20:27:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=27-03-2016&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=27-03-2016&group=1&gblog=39 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Be The Best]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=27-03-2016&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=27-03-2016&group=1&gblog=39 Sun, 27 Mar 2016 17:12:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=27-03-2016&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=27-03-2016&group=1&gblog=38 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Hi ha]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=27-03-2016&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=27-03-2016&group=1&gblog=38 Sun, 27 Mar 2016 16:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=25-03-2016&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=25-03-2016&group=1&gblog=37 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Aloha Summer]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=25-03-2016&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=25-03-2016&group=1&gblog=37 Fri, 25 Mar 2016 22:28:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=25-03-2016&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=25-03-2016&group=1&gblog=36 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[kiss me]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=25-03-2016&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=25-03-2016&group=1&gblog=36 Fri, 25 Mar 2016 21:25:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=15-03-2016&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=15-03-2016&group=1&gblog=35 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Super Hot & Burn]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=15-03-2016&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=15-03-2016&group=1&gblog=35 Tue, 15 Mar 2016 20:25:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=15-03-2016&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=15-03-2016&group=1&gblog=34 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Kiss & Hug]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=15-03-2016&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=15-03-2016&group=1&gblog=34 Tue, 15 Mar 2016 12:57:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=15-03-2016&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=15-03-2016&group=1&gblog=33 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[The Best Slim and firm]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=15-03-2016&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=15-03-2016&group=1&gblog=33 Tue, 15 Mar 2016 20:24:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=15-03-2016&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=15-03-2016&group=1&gblog=32 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Hot Burn to Be good looking]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=15-03-2016&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=15-03-2016&group=1&gblog=32 Tue, 15 Mar 2016 20:25:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=14-03-2016&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=14-03-2016&group=1&gblog=31 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Hot Kito Block]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=14-03-2016&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=14-03-2016&group=1&gblog=31 Mon, 14 Mar 2016 23:42:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=13-03-2016&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=13-03-2016&group=1&gblog=30 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Hot Baby]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=13-03-2016&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=13-03-2016&group=1&gblog=30 Sun, 13 Mar 2016 20:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=13-03-2016&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=13-03-2016&group=1&gblog=29 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Sexy baby]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=13-03-2016&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=13-03-2016&group=1&gblog=29 Sun, 13 Mar 2016 17:21:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=13-03-2016&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=13-03-2016&group=1&gblog=28 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Girl Detox]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=13-03-2016&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=13-03-2016&group=1&gblog=28 Sun, 13 Mar 2016 0:10:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=27 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Hot Girl w sixpack]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=27 Sat, 12 Mar 2016 23:34:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=26 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Hot Girl]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=26 Sat, 12 Mar 2016 22:45:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=25 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[sexy sixpack]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=25 Sat, 12 Mar 2016 15:32:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=24 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Sexy Couple]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=24 Sat, 12 Mar 2016 12:41:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=23 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Sexy Girl]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=12-03-2016&group=1&gblog=23 Sat, 12 Mar 2016 11:57:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=10-03-2016&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=10-03-2016&group=1&gblog=22 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Asian Sexy]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=10-03-2016&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=10-03-2016&group=1&gblog=22 Thu, 10 Mar 2016 22:36:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=10-03-2016&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=10-03-2016&group=1&gblog=21 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Asian Sexy]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=10-03-2016&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=10-03-2016&group=1&gblog=21 Thu, 10 Mar 2016 22:02:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=10-03-2016&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=10-03-2016&group=1&gblog=20 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[The Best sex]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=10-03-2016&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=10-03-2016&group=1&gblog=20 Thu, 10 Mar 2016 16:02:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=10-03-2016&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=10-03-2016&group=1&gblog=19 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Kiss my lips]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=10-03-2016&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=10-03-2016&group=1&gblog=19 Thu, 10 Mar 2016 14:51:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=09-03-2016&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=09-03-2016&group=1&gblog=18 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Kito Hug]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=09-03-2016&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=09-03-2016&group=1&gblog=18 Wed, 09 Mar 2016 21:42:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=09-03-2016&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=09-03-2016&group=1&gblog=17 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Kiss and hug]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=09-03-2016&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=09-03-2016&group=1&gblog=17 Wed, 09 Mar 2016 21:09:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=09-03-2016&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=09-03-2016&group=1&gblog=16 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[You Hug]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=09-03-2016&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=09-03-2016&group=1&gblog=16 Wed, 09 Mar 2016 10:13:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=14 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Kito Kiss]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=14 Tue, 08 Mar 2016 20:19:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=13 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[The Best kiss]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=13 Tue, 08 Mar 2016 19:30:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=12 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Sexy kiss]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=12 Tue, 08 Mar 2016 13:03:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=11 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Good sex]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=11 Tue, 08 Mar 2016 12:30:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=10 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Kito Kiss you]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=10 Tue, 08 Mar 2016 9:29:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=9 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Be my Love]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=08-03-2016&group=1&gblog=9 Tue, 08 Mar 2016 8:58:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=8 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[lOVE YOU]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=8 Mon, 07 Mar 2016 20:52:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=7 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Kito Lover]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=7 Mon, 07 Mar 2016 20:02:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=6 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Kiss Kiss]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=6 Mon, 07 Mar 2016 19:31:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=5 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[LOVE & SEX]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=5 Mon, 07 Mar 2016 18:45:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=4 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Kiss me]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=4 Mon, 07 Mar 2016 18:51:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=3 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[Love Me]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=07-03-2016&group=1&gblog=3 Mon, 07 Mar 2016 18:52:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=01-03-2016&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=01-03-2016&group=1&gblog=2 https://judeyswift.bloggang.com/rss <![CDATA[My kiss]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=01-03-2016&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=judeyswift&month=01-03-2016&group=1&gblog=2 Tue, 01 Mar 2016 21:09:39 +0700